Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản S.Ố Đ.Ỏ

Khi bạn đăng ký tài khoản S.ố Đ.ỏ chú ý Mật Khẩu Rút Tiền không để mặt định là 4 số 0 mà nên chọn trước để khi rút tiền thì bạn nhập vào, nếu quên sau này phải nhờ đến bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ thì mất công và bạn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu là ok.

Đăng ký nhấp vào link: Đăng Ký Tài Khoản S.Ố Đ.Ỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*